AVG

(Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Sense Vastgoed Marketing en Personal Sales verzamelt persoonsgegevens met het doel één specifieke transactie tot stand te brengen. Alle gegevens worden zorgvuldig behandeld conform de wensen van de klanten en consumenten. De processen en systemen voldoen aan de vereisten zoals opgenomen in de AVG. Wensen ten aanzien van deze gegevens dient u te richten aan info@sensevastgoed.nl.

COMMON SENSE